Model: Shirai IJLm 600AP

Công Suất: 600 W

Giá tham khảo

4.395.000₫

Model: Shirai IJLm 800AP

Công Suất: 800 W

Giá tham khảo

4.690.000₫

Model: Shirai IJLm 400AP

Công Suất: 400 W

Giá tham khảo

3.870.000₫

Model: Pamtex PT 15/11-W

Công Suất: 120 W

Giá tham khảo

1.000.000₫

Model: Pamtex PT 15/9-W

Công Suất: 100 W

Giá tham khảo

900.000₫

Model: SCO-480A

Công Suất: 480 W

Giá tham khảo

2.160.000₫

Model: Pedrollo

Đặt hàng nhanh