Model: Shirai JLm 159-1500S (Cánh INOX)

Công Suất: 1500 W

Giá tham khảo

3.150.000₫

Model: Shirai JLm 132-800S (Cánh INOX)

Công Suất: 800 W

Giá tham khảo

2.230.000₫

Model: Shirai JLm 120-400S (Cánh INOX)

Công Suất: 400 W

Giá tham khảo

1.830.000₫

Model: Shirai JLm 132-600S (Cánh INOX)

Công Suất: 600 W

Giá tham khảo

2.170.000₫

Model: Shirai JLm 135-1100S (Cánh INOX)

Công Suất: 1100 W

Giá tham khảo

2.370.000₫

Model: Shirai JLm 159-1500

Công Suất: 1.5 KW / 2 HP

Giá tham khảo

3.020.000₫

Model: Shirai JLm 135-1100

Công Suất: 1.1 KW / 1.5 HP

Giá tham khảo

2.230.000₫

Model: Shirai JLm 132-800

Công Suất: 800 W

Giá tham khảo

2.100.000₫

Model: Shirai JLm 132-600

Công Suất: 600 W

Giá tham khảo

2.040.000₫